CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của Doanh nghiệp, cung như cung cấp các kênh tài trợ khác nhau cho Doanh nghiệp, Ngân hàng Bank of Communications cung cấp đến quý khách dịch vụ tài chính chuyên nghiệp.

1. Bối cảnh phát triển nghiệp vụ

Với nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường tài chính Việt Nam, dịch vụ tài chính của Ngân hàng cũng ngày càng đa dạng hóa . Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam, các Doanh nghiệp phải thông qua Ngân hàng để thực hiện các giao dịch về tiền tệ . Vì vậy, các Ngân hàng thương mại đã và đang không ngừng tìm kiếm các nguồn tài trợ và đổi mới các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp .

2. Đặc điểm và chức năng

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp kịp thời thu hồi vốn, giảm thiểu sự thiếu hụt dòng tiền, cải thiện tình trạng tài chính, tiết kiệm chi phí tài chính, tiện lợi trong việc quản lý tài chính, cải thiện tính thanh khoản cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Ngoài ra, Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh không ngừng sáng tạo và đổi mới các loại hình sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của từng Doanh nghiệp, hỗ trợ Doanh nghiệp tăng cường tính thanh khoản cũng như sinh lợi, thự hiện đa dạng hóa quản lý tài sản, phát triển phạm vi hợp tác, nâng cao tính cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường.

3. Các sản phẩm chính

Dịch vụ tài chính của Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh bao gồm các loại hình cho vay bảo lãnh và phi bảo lãnh, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ khoản phải thu, v.v., Căn cứ theo đặc tính của từng loại hình doanh nghiệp, đồng thời kết hợp với việc đề xuất phương an khả thi cho từng loại hình cho vay, Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh luôn mong muốn đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.

4. Triển vọng hợp tác giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp

Hòa nhập với tốc độ phát triển của thị trường, Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện, phát triển đổi mới trên định hướng của khách hàng, từng bước mở rộng các kênh tài trợ, hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí tài chính, tối ưu hóa quản lý tài chính cũng như trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở Ngân hàng và Doanh nghiệp cùng có lợi.

Xem thêm thông tin sản phẩm dịch vụ tài chính tại đây.FinF