CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỈ LỆ AN TOÀN VỐN NGÀY 31/12/2022

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh.

BAO CAO Page 1

BAO CAO Page 2

BAO CAO Page 3

BAO CAO Page 4

BAO CAO Page 5

BAO CAO Page 6

BAO CAO Page 7

BAO CAOPage 8

BAO CAO Page 9

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng tại đây.