CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỈ LỆ AN TOÀN VỐN NGÀY 30/06/2022

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh.

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 1

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 2

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 3

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 4

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 5

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 6

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 7

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 8

BC CONG BO TT VE TY LE AN TOAN VON 30062022 Page 9

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng tại đây.