CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỈ LỆ AN TOÀN VỐN NGÀY 31/12/2020

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng tại đây.